Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Anna Punová PU Rozvrh
Riaditeľka
aoovariova@gmail.com
 
 
Bc. Anna Solivajsová SA Zástupkyňa
annasolivajsova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Valeková Va Rozvrh
Zástupkyňa
Vedie krúžok: Klub 6
valekova.e@gmail.com
 
 
Bc. Daniela Andelová An Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: II.
Vedie krúžok: Tvorivá dielňa
danielaa23@azet.sk
 
 
Mgr. Marta Cabanová Ca Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
m.cabanova18@centrum.sk
 
 
Mgr. Zdeňka Danihelová Da Rozvrh
Triedna učiteľka: V.
Vedie krúžok: Turistický krúžok 2
zdanihelova@centrum.sk
 
 
Mgr. Eva Floreková EF Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.
Vedie krúžok: Tangram
evasalusova88@gmail.com
 
 
Mgr. Patrícia Gregušková Gr Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.
p.greguskova@zoznam.sk
 
 
Mgr. Tomáš Chyľa TCH Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Športové hry 2.
tomas.chyla@gmail.com
 
 
Bc. Lenka Katreniaková KL Učiteľka
lenka.katreniakova@gmail.com
 
 
Mgr. Renáta Kropáčková KR Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.
Vedie krúžok: Klub Alfa I.
Vedie krúžok: Klub Alfa II.
 
 
Mgr. Jana Kubisová Triedna učiteľka: Materská škola 2
janka_chmarova@centrum.sk
 
 
Mgr. Mária Langová La Rozvrh
Triedna učiteľka: I.
Vedie krúžok: Trnkárik 1
langoska@gmail.com
 
 
Mgr. Ľubica Púčeková LP Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Športové hry 1.
lubkapucekova@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Solivajs So Rozvrh
Učiteľ
zaskov@ecav.sk
 
 
Mgr. Miroslava Svitková Sv Rozvrh
Triedna učiteľka: III.
Vedie krúžok: Angličtina hrou
Vedie krúžok: Turistický 1
svitkova@centrum.sk
 
 
Elena Šebáňová ŠE Učiteľka
 
 
Danka Škulcová Triedna učiteľka: Materská škola 1
dankaskulcova@gmail.com
 
 
PaedDr. Viera Šuleková Šu Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.
Vedie krúžok: Jazykovedko
viera.sulekova@gmail.com
 
 
Roman Keveš KR Školník
 
 
Zuzana Kubačková KZ Upratovačka

© aScAgenda 2018.0.1094 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Žaškov
    Školská 219/3
    027 21 Žaškov
  • 0435892235

Fotogaléria