Základná škola

Dokumenty

Školský vzdelávací program inovovaný  

Školský poriadok Novy_skolsky_poriadok.pdf

Smernica o poplatkoch Smernica_o_poplatkoch.pdf

Smernica o výletoch a exkurziách Smernica_o_organizovani_vyletov_a_exkurzii_.pdf

Koncepcia ZŠ s MŠ Žaškov Koncepcia_ZS_s_MS_Zaskov.pdf

Výchovný plán CVČ- 2017-2021 Vychovny_plan_CVC-_2017-2021.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Žaškov
    Školská 219/3
    027 21 Žaškov
  • 0435892235

Fotogaléria