Zariadenie školského stravovania

Cena stravného lístka

Materská škola - 1,12 € (desiata 0,26 €, obed 0,64 €, olovrant 0,22 €)

  • Žiaci ročníkov 1.- 4. - 0,95 €
  • Žiaci ročníkov 5.- 9. - 1,01 €
  • Dospelí - 1,12 €
+režijné náklady 2€/mesiac

Odhlásiť sa z obedu je možné ráno do 8:00 hod. priamo v jedálni alebo telefonicky.

Kontakt: 043 / 5892 271

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Žaškov
    Školská 219/3
    027 21 Žaškov
  • 0435892235

Fotogaléria