Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Anna Punová

Riaditeľka školy

aoovariova@gmail.com

 

Mgr. Eva Valeková

Zástupkyňa pre ZŠ

valekova.e@gmail.com

 

Bc. Daniela Andelová

Triedna učiteľka 2

danielaa23@azet.sk

Mgr. Eva Floreková

Triedna učiteľa 7

evasalusova88@gmail.com

Mgr. Marta Cabanová

Triedna učiteľka 6

m.cabanova18@centrum.sk

Mgr. Zdeňka Danihelová

Triedna učiteľka 5

zdanihelova@centrum.sk

Mgr. Patrícia Gregušková

Triedna učiteľka 8

p.greguskova@zoznam.sk

Bc. Lenka Katreniaková

Učiteľka MŠ

lenka.katreniakova@gmail.com

Mgr. Renáta Kropáčková

Triedna učiteľka 4

renuze@post.sk

Mgr. Mária Langová

Triedna učiteľka 1

langoska@gmail.com

Mgr. Ján Solivajs

Evanjelický farár

zaskov@ecav.sk

Bc. Anna Solivajsová

Zástupkyňa pre MŠ

annasolivajsova@gmail.com

Mgr. Miroslava Svitkova

Triedna učiteľka 3

svitkova@centrum.sk

Danka Škulcová

Učiteľka MŠ

dankaskulcova@gmail.com

PaedDr. Viera Šuleková

Triedna učiteľka 9

viera.sulekova@gmail.com

Mgr. Tomáš Chyľa

 

 

Bc. Diana Rusnáková

Vychovávateľka ŠKD

rusnakova.diana2495@gmail.com

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Žaškov
    Školská 219/3
    027 21 Žaškov
  • 0435892235

Fotogaléria