CVČ

Harmonogram krúžkov v CVČ  2018/2019
Deň Názov krúžku Vedúci krúžku Miesto Čas
Pondelok Kreativko Mgr. Púčeková 4. trieda 13:30 -15:30
Jazykovedko Mgr. Danihelová 9. trieda 13:00 - 15:00
Utorok Angličtina hrou Mgr. Punová 1. trieda 12:40 - 14:40
Klub Alfa Mgr. Kropáčková učebňa techniky 13:30 - 15:30
Športové hry I. Mgr. Púčeková telocvičňa, ihrisko 13:30 - 15:30
Streda Športové hry II. Mgr. Michalicová telocvičňa, ihrisko 13:00 - 15:00
Trnkárik I. Mgr. Langová 2. trieda 13:00 -14:30
Trnkárik II. p. Laurová 2. trieda 13:00 - 14:30
Štvrtok Osmijanko Mgr. Svitková 1. trieda 13:00 - 15:00
Športové hry III. Mgr. Chyľa telocvičňa, ihrisko 13:30 - 15:30
Tangram Mgr. Valeková 9. trieda 13:30 - 15:00
Piatok Klub 7 PaedDr. Šuleková rôzne rôzne
Klub statočných p. Krška rôzne rôzne
Mladý zálesák Mgr. Záň rôzne rôzne

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Žaškov
    Školská 219/3
    027 21 Žaškov
  • 0435892235

Fotogaléria