Materská škola

 

Prevádzka materskej školy je počas celého školského roku od 6,15 hod. do 16,00 hodiny.

 

Dávame do pozornosti rodičom nasledovné informácie:

 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v MŠ

 

Podľa Smernice ZŠ s MŠ Žaškov č. 2/2016 o výške a úhrade príspevkov na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení ZŠ s MŠ Žaškov je nasledovné:

  • deti do 3 rokov – 30,00€ / l mesiac  (táto výška poplatku sa platí aj v mesiaci, keď dieťa dovŕši 3 roky)
  • deti od 3 rokov do 5 rokov – 15,00€ /1 mesiac
  • predškoláci sú od poplatku za MŠ oslobodení.

Uvedenú sumu je potrebné uhrádzať bankovým prevodom do 10-teho dňa v mesiaci na číslo účtu:

                        IBAN : SK 94 5600 0000 0083 4411 6003 – Prima banka

 

Variabilný symbol – uviesť mesiac a rok v tvare xxyy napr. 0917 (september 2017)

Správa pre prijímateľa – uviesť – meno a priezvisko dieťaťa a skratka zariadenia –

 

Poplatok za stravovanie dieťaťa

Poplatok za stravovanie dieťaťa sa uhrádza do 20-teho dňa mesiaca na celý mesiac vo výške  24,40€ (v cene je úhrada za stravné –desiata, obed, olovrant  a réžijné náklady) bezhotovostným prevodom na číslo účtu:

 

                        IBAN : SK 76 5600 0000 0083 4411 7006 – Prima banka

 

Variabilný symbol: mesiac a rok v tvare xxyy napr. 0917 (september 2017)

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

 

 

 

ČO BUDEM POTREBOVAŤ...

 

 

papučky

pyžamko

hygienické vreckovky /1 balenie/

vlhčené utierky

dievčatá hrebeň

zubnú pastu a zubnú kefku

/deti z mladšej skupiny kefku a pastu od januára/

 

 

Záchranný balíček v prípade nehody…:

- ponožky

-  tepláky

- tričko

-spodné prádlo

 

Od januára aj zubnú kefku a zubnú pastu.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Žaškov
    Školská 219/3
    027 21 Žaškov
  • 0435892235

Fotogaléria