• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Základné info MŠ

  Prevádzka materskej školy je počas celého školského roku od 6.30 hod. do 16,00 hodiny.

   

  Dávame do pozornosti rodičom nasledovné informácie:

   

  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v MŠ

   

  Podľa Smernice ZŠ s MŠ Žaškov č. 2/2016 o výške a úhrade príspevkov na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení ZŠ s MŠ Žaškov je nasledovné:

  • deti do 3 rokov – 30,00€ / l mesiac  (táto výška poplatku sa platí aj v mesiaci, keď dieťa dovŕši 3 roky)
  • deti od 3 rokov do 5 rokov – 15,00€ /1 mesiac
  • predškoláci sú od poplatku za MŠ oslobodení.

  Uvedenú sumu je potrebné uhrádzať bankovým prevodom do 10-teho dňa v mesiaci na číslo účtu:

                          IBAN : SK 94 5600 0000 0083 4411 6003 – Prima banka

   

  Variabilný symbol – uviesť mesiac a rok v tvare xxyy napr. 0917 (september 2017)

  Správa pre prijímateľa – uviesť – meno a priezvisko dieťaťa a skratka zariadenia –

   

  Poplatok za stravovanie dieťaťa

  Poplatok za stravovanie dieťaťa sa uhrádza do 20-teho dňa mesiaca na celý mesiac vo výške  24,40€ (v cene je úhrada za stravné –desiata, obed, olovrant  a réžijné náklady) bezhotovostným prevodom na číslo účtu:

   

                          IBAN : SK 76 5600 0000 0083 4411 7006 – Prima banka

   

  Variabilný symbol: mesiac a rok v tvare xxyy napr. 0917 (september 2017)

  Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  srdečne Vás pozývame na slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 dňa 4.9.2017. Vyučovanie bude v tento deň do 10:40hod. Školská jedáleň, ani školský klub detí ešte nebude v prevádzke. Riadna prevádzka sa začne dňa 5.9.2017.

  Mgr. Anna Punová, riaditeľka ZŠ s MŠ Žaškov

 • 15. 8. 2017

  Do galérie Klubové všeličo boli pridané fotografie.

 • 15. 8. 2017

  Do galérie Beh Žaškovom boli pridané fotografie.

 • 15. 8. 2017

  Do galérie Odmena za zber papiera boli pridané fotografie.

 • Piataci si užili svoju odmenu za zber papiera

  Posledný deň pred vysvedčením sa naši piataci dočkali vytúženej a najmä zaslúženej odmeny. Za svoje prvenstvo v zbere papiera boli odmenení návštevou Aquaparku v Dolnom Kubíne. Tu sa mohli vyšantiť na šmýkačke, toboganoch, v divokej rieke i bazénoch.  Stratenú energiu  im pomohla opäť obnoviť skvelá pizza s chladenou kofolou.

 • CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM v našej MŠ

  „Rozprávka nevznikla preto, aby sa ňou uspávali deti, ale aby prebúdzala dospelých, aby pripomínala skutočné hodnoty zmysluplnej ľudskej existencie.“                                Milan Rúfus

  Hrdinami projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania.

  Do uvedeného projektu na podporu čitateľskej gramotnosti sa rozhodli svojimi aktivitami zapojiť aj naši ôsmaci. Nacvičili krátku divadelnú scénku Čokoládový kráľ, ktorou pripomenuli malým, aké sú vitamíny pre ich  zdravý rast a správnu výživu dôležité. Pre deti si  pripravili aj spoločné rozprávkové čítanie. Naši malí škôlkári tak dostali príležitosť vidieť svojich starších kamarátov -  školákov, ako im čítajú pre radosť.  Veríme, že si takéto príjemné spoločné stretnutia s knihou zopakujú naše deti  aj  v budúcnosti. Úsmevy a rozžiarené tváričky drobcov boli najkrajším poďakovaním.

 • Tatroška

  Ráno sme sa zobudili do krásneho slnečného dňa. Ani sme sa nenazdali a už sme cestovali do Tatrošky. Cesta ubehla rýchlo a my sme si ju naozaj užili. S radosťou sme scupitali z autobusu plní očakávania. Prešli sme bránami Tatralandie a ocitli sme sa v raji plnom bazénov, toboganov a ďalších atrakcií. Ani sme nevedeli, kde máme ísť skôr. Vyskúšali sme takmer každý tobogan a bolo tam naozaj skvele. Pravidelne sme sa natierali, ale očividne to nezabralo . Jedlo bolo skvelé, ale troška pridrahé. Skoro na každom tobogane sme si odreli chrbát alebo inú časť tela. Večer sme sa vrátili domov unavení, opálení ale hlavne plní zážitkov a nadšenia. Už teraz sa tešíme na Tatrošku o rok.                                                

                                                                                                                 Autori: Marek Katreniak, Martin Majko

 • 22. 6. 2017

  Do galérie Tatralandia boli pridané fotografie.

 • 22. 6. 2017

  Do galérie Ôsmaci čítajú škôlkárom boli pridané fotografie.

 • 16. 6. 2017

  Do galérie Opekačka MŠ boli pridané fotografie.

 • 16. 6. 2017

  Do galérie Deń detí v MŚ boli pridané fotografie.

 • Zber papiera 2016/2017

   

  Vyhodnotenie tried                                       NAJLEPŠÍ SÚ NAŠI PIATACI!

   

  Poradie

  Trieda

  Október 2016

  Jún

   2017

  Spolu

  kg

  Priemer na žiaka

   

  5.

  1.

  491

  581

  1072

  56,42

  7.

  2.

  401

  332,5

  733,5

  46

  9.

  3.

  249

  235

  484

  32,73

  6.

  4.

  327

  483

  810

  54

  1. miesto

  5.

  1540

  3028,5

  4568,5

  304,56

  3. miesto

  6.

  519

  500,5

  1019,5

  96,85

  4.

  7.

  356

  435

  791

  61

  2. miesto

  8.

  749

  1256

  2005

  133,6

  8.

  9.

  142

  238

  380

  34,54

   

   

   

   

   

   

   

   

  4774

  7089,5

  11863,5

   

   

  10 najlepší jednotlivci, ktorí pôjdu do Tatralandie 20.6.2017

   

  1. Jozef Bočkaj, 5.989 kg
  2. Jozef Lang, 8.775 kg
  3. Jakub Valek, 5.766 kg
  4. Marko Nemček, 8.562 kg
  5. Oliver Krška, 5.487,5 kg
  6. Miriam Solivajsová, 5.439 kg
  7. Barbora Dudášová, 5.413 kg
  8. Marek Chmara, 5.385 kg
  9. Škuta Matúš, 6.334,5 kg
  10. Kubačka Peter, 5.333kg

   

                          BLAHOŽELÁME VŠETKÝM VÝHERCOM!!!           Vaše CVČ

 • Výlet 1.- 4.

  Autobusom, loďou i vláčikom cestovali 6. júna 2017 naše deťúrence 1.- 4. ročníka. Najskôr sa previezli historickou lesnou úvraťovou železničkou v  jednej z najchladnejších obcí Slovenska - v Oravskej Lesnej. A odtiaľ sa plní zážitkov presunuli na Oravskú priehradu, kde si mohli užiť príjemnú plavbu loďou spojenú s prehliadkou Slanického ostrova umenia. Na spiatočnej ceste domov nechýbali ani nákupy v Tescu či Dráčiku. Počasie nám prialo, program sa deťom páčil, a tak  malí výletníci odchádzali domov s rozžiarenými očami a nadmieru spokojní.

 • 9. 6. 2017

  Do galérie Koncoročný výlet Levoča boli pridané fotografie.

 • Výlet 5. -9. Levoča

   

  24. máj bol dlho očakávaným dňom koncoročného výletu starších žiakov. Naším cieľom bolo krásne historické mesto Levoča,  ktorá od roku 2009 patrí do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného  dedičstva   UNESCO. 

  Navštívili sme Kostol sv. Jakuba, ktorý patrí medzi najväčšie gotické chrámy na Slovensku.

  Má bohatú históriu a je klenotnicou mnohých umeleckých pamiatok. Svedčí o tom aj fakt, že je trojnásobnou národnou kultúrnou pamiatkou. Okrem samotného chrámu ďalšou národnou kultúrnou pamiatkou sú diela známeho stredovekého rezbára Majstra Pavla z Levoče.

  Jeho oltár sa rozmermi  radí medzi najväčšie oltáre na svete. Má výšku 18,62 m, celý je z lipového dreva. Neobišli sme ani klietku hanby a múzeum v mestskej radnici.

  Súčasťou výletu bola aj exkurzia do Prírodovedného múzea , botanická záhrada či bobová dráha v Tatranskej Lomnici.

  Poslednou zastávkou bolo nákupné centrum MAX v Poprade. Kultúra, umenie, história, príroda, adrenalín či nákupy – nič z toho na našom výlete nechýbalo, a preto veríme, že uspokojil aj tých najnáročnejších.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Žaškov
  Žaškov 219,
  027 21 Žaškov
 • 0435892235

Fotogaléria