Zoznam tried

Názov
Materská škola 2 Triedny učiteľ Danka Škulcová
II. Triedny učiteľ Mgr. Mária Langová
I. Triedny učiteľ Mgr. Jana Kubisová
III. Triedny učiteľ Bc.Daniela Andelová
IV. Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Svitková
V. Triedny učiteľ Mgr. Renáta Kropáčková
VI. Triedny učiteľ Mgr. Zdeňka Danihelová
VII. Triedny učiteľ Mgr. Marta Cabanová
VIII. Triedny učiteľ Mgr. Eva Floreková
IX. Triedny učiteľ Mgr. Patrícia Gregušková

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.08.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Žaškov
    Školská 219/3
    027 21 Žaškov
  • 0435892235

Fotogaléria