Zoznam tried

Názov
Materská škola 1 Triedny učiteľ Danka Škulcová
I. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Langová
II. Rozvrh
Triedny učiteľ Bc.Daniela Andelová
Materská škola 2 Triedny učiteľ Mgr. Jana Kubisová
III. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Svitková
IV. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Kropáčková
V. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdeňka Danihelová
VI. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Cabanová
VII. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Floreková
VIII. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrícia Gregušková
IX. Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Viera Šuleková

© aScAgenda 2018.0.1094 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Žaškov
    Školská 219/3
    027 21 Žaškov
  • 0435892235

Fotogaléria